Overtreding van art 430a van het Wetboek van strafrecht is zo’n beetje vanaf de datum van wetgeving in het jaar 1985 een onderwerp dat steeds terugkeert in de media. Het meest recente is de blootloop rechtszaak van bekende Nederlander en advocaat dhr Spong. Zie krantenartikelen 1,2.

Blootlopen in Nederland 1,2 is op de meeste plaatsen eigenlijk geen probleem meer, maar steeds duikt er weer een “blootcase” op. Het heeft veel te maken met onze pluriforme samenleving waar iedereen zijn of haar visie mag hebben en daar ook de rechtsmiddelen tegen mag inzetten. Op zich is dit fijn, maar wel vervelend voor de persoon die het treft.

Gelukkig is er daardoor veel jurisprudentie ontstaan die de vrije interpretatie van het artikel 430a helderder maakt.

Om mensen die in deze materie verwikkeld raken te ondersteunen zetten we deze jurisprudentie 1,2 hierbij op het burgernetwerk. Dus als mensen een ervaring hebben wilt u het dan naar ons toezenden? We pretenderen geen juridische website te zijn, maar een eerste hulp voor wie met dit onderwerp geconfronteerd wordt, behoort wel tot de mogelijkheden. Er zijn andere websites die verder in de juridische consequenties gaan zoals nl.juridisch  maar wij proberen een leesbaar en bruikbaar geheel te bieden, dat ook voor elke burger, ambtenaar en professional voldoende ondersteuning biedt. Op deze manier kan het willekeurig benaderen van deze materie door ambtenaren (politieagenten, boswachters etc) worden ingedamd.

De gemeente Rotterdam geeft overigens al aan zijn dienders duidelijke richtlijnen zie: Algemene toelichting paragraaf 6

 

 

Naturisme of Nudisme waar het bloot lopen vaak onder wordt geschaard heeft diverse definities 1,2,3. Enkele zijn hier te vinden. Ook antwoord op een aantal veel gestelde vragen over Naturisme.

Het bloot lopen op eigen erf is in Nederland eigenlijk overal mogelijk. Slechts als er situaties ontstaan waar gevaar of  uitwassen kunnen ontstaan, kan de rechter beperkingen opleggen.

Op openbaar terrein kan het sowieso op plekken die de overheid heeft aangewezen en ook op plaatsen die ervoor geschikt zijn. Deze laatste zijn meestal de oorzaak van bekeuringen en daaruit voortvloeiende rechtszaken.

Er zijn diverse publicaties in Naturisme (het magazine van de federatie voor Naturisten in Nederland de NFN) geweest over dit onderwerp. De organisatie heeft ook een website www.nfn.nl  en geeft veel steun bij dergelijke processen.

Ook worden mensen moreel gesteund in nieuwsgroepen zoals nl.naturisme en naturismeforum.nl (deze zijn te vinden op www.naturisme.pagina.nl )

 

 

 

Bloot lopen op eigen terrein geeft aanzienlijk minder problemen, maar als het al te bekend wordt kan dit ook tot complicaties leiden.

Zo ook in Den Haag waar in de wijk Ypenburg een voormalig landeigenaar bij de (gedwongen) verkoop van zijn land aan de overheid in een aparte clausule heeft bedongen dat alle toekomstige woningkopers en huurders in het koop of huurcontract ervan op de hoogte gesteld werden dat hun buren bloot mogen en kunnen recreëren. Dit heeft tot vele publicaties 1,2,3,4,5,6,7,8,9 geleid en ook tot rechtszaken 1,2,3,4 waarbij geprobeerd werd de voorzitter van de organisatie “stichting Naturisten Woonwijk Ypenburg” www.YpenburgNaturisme.nl (met als doelstelling het promoten van bloot wonen en werken) die de naturistenclausule bekend maakte en promootte, monddood te maken. Er werd zelfs door de bouwers beweerd dat de huizen door deze clausule moeilijk 1,2 te verkopen zijn.

In het blad Naturisme is hier ook een artikel over verschenen. Bloot heeft toch altijd nog een hoog nieuwswaarde gehalte. Zelfs in de buitenlandse 1,2,3,4 pers zijn er artikelen over verschenen.

De wijk waar dit zich afspeelt is Den Haag Ypenburg de Bras deelplan 14. Informatie en discussie erover kun je vinden op het forum van www.hout-en-plantage.com en  www.YpenburgNaturisme.nl

 

Binnen burgernetwerk is er veel ervaring met bloot lopen, de juridische consequenties ervan  en het opzetten van mogelijkheden om bloot te kunnen zijn. Er wordt ook samengewerkt met andere organisaties op dit terrein. Dus als u op dit terrein ondersteuning behoeft, is er altijd een ervaren medeburger te vinden die u kan helpen.