Wat houdt dat naturisme nu eigenlijk in?

Eeuwen geleden was het de natuurlijkste zaak ter wereld, te leven en te werken in je blootje.
Alle sociale contacten vonden bloot plaats.
Verdriet, plezier, sport en spel, bruiloften, begrafenissen alles zonder bedekkende kleding.
Groot, dik, klein, lelijk, zwaar of licht geschapen, een kleed of berevel deed je alleen om, op het moment dat weersomstandigheden dit vereisten.
Niemand dacht hier verder over na.

De beschaving heeft hier verandering in gebracht.
Bloot werd onlosmakelijk verbonden met zedeloos.
Je eigen lichaam bewonderen was een taboe en het lichaam van anderen al helemaal uit den boze.

Er zijn echter altijd mensen geweest die walgden van deze beschaving.
Een beschaving die wel toestond met elkaar oorlog te voeren, elkaar uit te schelden, elkaar te haten, maar elkaar bloot in de ogen kijken, ho maar.
De Naturist werd hierdoor geboren.

Deze mensen met meestal dieper gevoel en respect voor elkaar hebben een vorm van samenleven gevonden, die op een aantal punten gebruik maakt van het leven in oeroude tijden, waarvan het naakt tezamen zijn, als het weer het toestaat, en in samenhang met de natuur leven een voorbeeld is.
Echter, de echte verworvenheden van de nieuwe tijd worden hierbij niet terzijde geschoven.
Respect voor andersdenkenden, mensen met andere huidkleur, het leefmilieu, eigen en andermans gezondheid en liefde in relatie tot de dieren zijn zeker geen onbekende grootheden in het Naturistische denken en doen.
Juist het respect voor anderen vraagt om respect voor eigen lichaam en geest.

Er is helaas een probleem waardoor het naturisme zich niet zo snel ontplooit als voor mens, natuur en milieu goed zou zijn.
Dit is het verschijnsel, dat menige naturist niet makkelijk met zijn geaardheid te koop loopt.
Hier ligt het respect voor andersdenkenden aan ten grondslag en gaat vaak zover, dat eigen ideeŽn weggecijferd worden.
Daarom lijkt naturisme en alles wat daarmee te maken heeft, een verwaarloosbaar klein deel van de samenleving.

De cijfers spreken anders.
Minimaal tien procent van de Nederlandse bevolking recreŽert regelmatig bloot.
Er zijn vele verenigingen en openbare terreinen, waar het naturisme beoefend kan worden.

Om je over te geven aan het naturisme, zijn de meesten door een proces van zelfoverwinning gegaan. Van oudsher niet gewend zijn aan je blote lijf en dan nu met dit lijf tezamen tussen anderen te zijn, heeft nogal wat om het lijf.
Voor de mensen die deze stap eenmaal gemaakt hebben is er alleen nog de vraag, waarom ze het niet eerder hebben gedaan.
Ze ervaren dat er helemaal niets waar blijkt te zijn van alle vooroordelen die over het naturisme bekend zijn.
Geen overmatig seksueel gedrag, geen perfecte figuurtjes, niet bloot terwille van het bloot, geen rotopmerkingen over je lichamelijke tekortkomingen.
Wel begrip en respect bij je onwennigheid bloot te zijn. Een heerlijk vrijheidsgevoel maakt zich van je meester. Je mag in het naturisme zijn zoals je bent.

Auteur Herman van der Helm