* Inspreken hoogheemraad/commissie vergaderingen

* Kontakten met Dijkgraaf en heemraad/heemraadsleden/ambtenaren

* Lobbywerk algemeen

* Actievoeren

* Kontakten met belangenverenigingen

* Belangenverstrengeling

* Welke heemraadsleden ondersteunen actief de doelstelling van Burgernetwerk