* Inspreken provinciale staten/commissie vergaderingen

* Kontakten met Provinciebestuur/statenleden/ambtenaren

* Lobbywerk algemeen

* Actievoeren

* Kontakten met belangenverenigingen

* Belangenverstrengeling

* Welke politieke partijen ondersteunen actief de doelstelling van Burgernetwerk